Szállodai recepciós

Általános feladatok:

 • A munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok, belső szabályzatok és előírások megismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása.
 • Ennek megfelelően különösen:
  • önkormányzat előírásai,
  • ÁNTSZ előírásainak megfelelő ital és élelmiszertárolás, tisztaság és higiénia,
  • az adóhatóságok által megszabott szabályszerű nyugta, vagy számlaadási kötelezettség,
  • az MgSzH előírásai,
  • a tűzoltóság előírásai,
  • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság előírásai,
  • a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának előírásai,
  • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség előírásai.
 • A vállalkozás tulajdonának védelmével kapcsolatos előírások maradéktalan betartása.
 • Felelős a SEFAG Zrt és annak vendégei vagyonának megőrzésében való hatékony közreműködésért.
 • A munkarend, valamint a munka-, és bizonylati fegyelem határidőben történő betartása.
 • A jogszabályokkal ellentétes, a vállalkozás érdekeit sértő intézkedésekre a vezető figyelmének felhívása.
 • Az üzleti titkok megtartása.
 • A munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása.
 • A vezetői által a részére meghatározott feladatok elvégzése.
 • A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak az egységre vonatkozó, a vezető által meghatározott módon történő megvalósítása.
 • Az operatív információrendszer kialakítása során ráeső feladatok végrehajtása.
 • Az egység erőforrásaival való hatékony gazdálkodás.
 • Napi pontos munkavégzés.
 • A munkaköri feladatok megismerése színvonalas, hatékony és szakszerű elvégzése, a határidők betartása.
 • A biztonsági intézkedések betartása.
 • Jó munkahelyi légkör biztosítása.
 • Munkakezdéskor valamennyi dolgozó köteles az előzetesen, a vezető által elkészített munkaidő-beosztásnak megfelelően, kulturált külsővel munkára alkalmas, kipihent állapotban előírt és tisztántartott munkaruhában megjelenni.
 • Egészségügyi kiskönyv beszerzése.
 • A tűz- és vagyonvédelmi, biztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása időszakos oktatásokon való részvétel kötelező.
 • ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ismerete az abban foglaltak betartása és betartatása.

Szakmai feladatai, mint recepciós:

 • Kötelessége a munkakörébe tartozó feladatokat képességei kifejtésével, elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
 • A vendégekkel szembeni gyors, pontos és kedves kiszolgálás.
 • A vendégekkel való állandó kapcsolattartás, kommunikáció.
 • A felettestől kapott megbízások végrehajtása.
 • Legyen naprakészen tájékozott a környéken, ill. a térségben zajló eseményekről és azokat a vendégek részére megfelelően ajánlja.
 • Vendégeknek igény esetén programok szervezése, lebonyolítása.
 • Recepción levő drinkbárból történő kiszolgálás.
 • A Hotelben árusított ajándéktárgyak értékesítésben való részvétel, a forgalom adminisztrálása.
 • A szállodai statisztikák elkészítése a rendelkezésre álló számítógépes nyilvántartás segítségével havonta (vendégéjszaka, IFA, kihasználtság), továbbítás szállodavezető felé. 
 • Statisztikai Hivatal felé havi jelentés elkészítése és küldése minden hó 05-ig.
 • Vezesse a műszaki problémákkal kapcsolatos listát, a hibákat haladéktalanul jelezze az Szállodai műszaki, karbantartó részleg számára.
 • Mozgáskorlátozottak részére kialakított bejárat kezelése.
 • Köteles az esetleges műszaki meghibásodás vagy áramszünet miatt liftben rekedt személyek kiszabadítását elvégezni, az ide vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett.
 • A vendéglétszámban bekövetkezett változást a Szállodai vendéglátás részleg részére azonnal közölje és az Étkezési táblázatot frissítse. 
 • Recepción a vendégek részére kialakított széf kezelése.
 • Hotel Kardosfa egység házipénztárának kezelése.
 • Valutapénztár kezelése.
 • Napi készpénzes bevételek és kiadások kezelése és rögzítése papíralapú bizonylatokon.
 • Bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése.
 • POS terminál kezelése, bankkártyával fizetett tranzakciók nyilvántartásba vétele.
 • Nap végén ( 24.00 óra előtt) az online kasszák napi zárása.
 • Műszak végén pénztárzárás, rovancsolás és a pénztár átadása a műszakot felvevő kollégának. 
 • Vendéglátásban fogyasztott tételek készpénzes kiegyenlítésekor recepción történő bevételezés a felszolgáló műszak végén.
 • Legyen tájékozott a szálloda különtermeiben zajló aktuális rendezvényekről és tájékoztassa a rendezvényre érkező vendégeket. 
 • Különtermek használata esetén ellenőrizze a szükséges technikai felszerelés előkészítését, megbízható működését.
 • Győződjön meg róla, hogy a szobák,termek megfelelőek-e a vendégek fogadására. Probléma esetén értesítse szükséges részlege(ke)t.
 • Minden nap elején ellenőrizze a tájékoztató kiírásokat, prospektusokat hogy azok megfelelően ki vannak – e rakva. 
 • Ellenőrizze prospektusok mennyiségét, pótlásról időben értesítse a közvetlen felettesét.
 • A Recepciós átadási füzetben leírtakat a műszak kezdésekor tüzetesen tanulmányozza át, a szükséges intézkedésekre fel kell készülni.
 • A Szobaasszonyokkal közölni kell a napi külön feladatokat, napi munkavégzésüket koordinálni, hollétükről mindig tájékozottnak kell lenni. 
 • A műszakátvétel során köteles átvenni a kasszát teljes anyagi felelősség mellett, az összes vendégekkel kapcsolatos, ill. a munkavégzéshez szükséges információt, ébresztési listát, a vendégek számára érkezett üzeneteket, egyebeket.
 • A műszakfelvétellel felmerülő rendkívüli eseményeket jelentse a Értékesítési Vezetőnek.
 • A telefonon, faxon, e-mailen érkezett egyéni foglalások jegyzése Front Office programban.
 • Foglalásra visszaigazolás küldése, az Értékesítési vezető és a Szállodavezető tájékoztatása.
 • Szobabeosztás elkészítése szükséges eszközök regisztrálása pl. pótágy.
 • Kulcskártya megírás, aktiválás a vendég érkezésre és szobai fakkokba készítés.
 • Az aznap érkező félpanziós vendégek részére a félpanziós kérdőívet, ill. az aznap érkező programos vendégek részére a csomagokhoz kapcsolt kuponokat készítse elő a vendég szobai fakkjába.
 • Az aznapi foglalásokat egyeztesse az Étkezési táblázatban felsoroltakkal, az esetleges eltéréseket javítsa ki, a különleges igényeket külön tüntesse fel.
 • Vendégek fogadása, számítógépen érkeztetése, vendégadatok feltöltése.
 • Vendégek fogadásakor a szállodai szolgáltatásokról, étterem, recepció, uszoda nyitva tartásáról minden esetben tájékoztatást kell nyújtani.
 • A reggelivel, ill. ebéddel és vacsorával kapcsolatos információkat közölje a vendégekkel.
 • Tekintse át az utazási listát, ellenőrizze az utazó vendégek számlájának helyességét.
 • Számlázással kapcsolatban tartsa be az erre a célra külön elkészített tájékoztatóban foglaltakat. Probléma esetén minden esetben egyeztessen közvetlen felettesével.
 • Minibár fogyasztás esetén minibár terhelés elvégzése szobaszámlára.
 • A vendégek kijelentkezésével kapcsolatosan végezze el a számlázási, fizettetési teendőket. Számla bevételezése bevételi bizonylaton.
 • Távozáskor köszönjön el udvariasan, illetve érdeklődjön az esetleges észrevételek felől.
 • A vendégek esetleges reklamációit, észrevételeit jelezze az Értékesítési Vezetőnek, ill. a probléma pozitív módon történő elrendezésére tegyen kísérletet a hatáskörét nem túllépve. Amennyiben hatáskörében nem tudja megoldani az adott helyzetet, úgy értesítse közvetlen felettesét, vagy az éppen ügyeletes vezetőt. 

Nem szeretne lemaradni legújabb ajánlatainkról és akcióinkról?

Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre!

Partnereink: