Szakács

Általános feladatok:

 • A munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok, belső szabályzatok és előírások megismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása.
 • Ennek megfelelően különösen:
  • önkormányzat előírásai,
  • ÁNTSZ előírásainak megfelelő ital és élelmiszertárolás, tisztaság és higiénia,
  • az Adóhatóságok által megszabott szabályszerű nyugta, vagy számlaadási kötelezettség,
  • az MgSzH előírásai,
  • a tűzoltóság előírásai,
  • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság előírásai,
  • a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának előírásai,
  • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség előírásai.
 • A vállalkozás tulajdonának védelmével kapcsolatos előírások maradéktalan betartása.
 • Felelős a SEFAG Zrt és annak vendégei vagyonának megőrzésében való hatékony közreműködésért.
 • A munkarend, valamint a munka-, és bizonylati fegyelem határidőben történő betartása.
 • A jogszabályokkal ellentétes, a vállalkozás érdekeit sértő intézkedésekre a vezető figyelmének felhívása.
 • Az üzleti titkok megtartása.
 • A munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása.
 • A vezetői által a részére meghatározott feladatok elvégzése.
 • A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak az egységre vonatkozó, a vezető által meghatározott módon történő megvalósítása.
 • Az operatív információrendszer kialakítása során ráeső feladatok végrehajtása.
 • Az egység erőforrásaival való hatékony gazdálkodás.
 • Napi pontos munkavégzés.
 • A munkaköri feladatok megismerése színvonalas, hatékony és szakszerű elvégzése, a határidők betartása.
 • A biztonsági intézkedések betartása.
 • Jó munkahelyi légkör biztosítása.
 • Munkakezdéskor valamennyi dolgozó köteles az előzetesen, a vezető által elkészített munkaidő-beosztásnak megfelelően, kulturált külsővel munkára alkalmas, kipihent állapotban előírt és tisztántartott munkaruhában megjelenni.
 • Egészségügyi kiskönyv beszerzése.
 • A tűz- és vagyonvédelmi, biztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása időszakos oktatásokon való részvétel kötelező.
 • ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ismerete az abban foglaltak betartása és betartatása.

Szakmai feladatai, mint Szakács:

 • Az áruk, termékek, nyersanyagok iránti igény felmérése.
 • Az áruk megrendelésében való közreműködés, szükség szerint megrendelésük.
 • Az áruk ellenőrzése, átvétele adott esetben reklamáció megfogalmazása.
 • Árutárolás, raktározás, szakosítás betartása.
 • Készlettartalék rendszeres ellenőrzése, a szavatossági idők figyelemmel kísérése, adott esetben a megromlott áruk eltávolítása.
 • Ellenőrzi a forgalom zavartalan lebonyolításához szükséges készletek nagyságát.
 • A csoportok illetve rendezvények menüsorainak összeállítására való javaslat tétel.
 • Menüsorok, kínálatok összeállítása a szakmai szabályok és táplálkozási ismeretek figyelembevételével.
 • Az étrend összeállítása során a vendégek kívánságainak, igényeinek felmérése, megállapítása a szezonalítás adottságok figyelembe vételével. 
 • Különleges étrendek tervezése.
 • A feldolgozásra kerülő nyersanyag, termék, áru fajtájának, minőségének felismerése és ennek megfelelően a legkedvezőbb szakszerű felhasználási és feldolgozási mód meghatározása. 
 • Az "a, la carte" ételek tálalásának megtervezése és kivitelezése.
 • Az elkészített ételek ellenőrzése, tálalása.
 • A szakmai munka kifogástalan végzése.
 • A fogyasztók védelmében rendszeresen ellenőrzi az ételek adagolását.
 • Az aktuális gasztronómiai trendek folyamatos követése, a hagyományok ápolása mellett.
 • A munkahely, a használt eszközök és gépek rendberakása le-, illetve kitakarítása.
 • Gondoskodik a konyhai hulladék szakszerű eltávolításáról.
 • Berendezések szabályszerű kezelése, gondozása és karbantartása.
 • Intézkedéseket tesz a színvonal biztosítására, illetve annak továbbfejlesztésére.
 • Az árrés tömeg gazdálkodás szempontjainak folyamatos figyelembevételével végzi napi munkáját.
 • Odafigyel a tervszámok betartására a költségekkel való ésszerű takarékoskodásra.
 • A leltározási előírásokat és szabályokat betartja, az előírással ellentétes vállalati tulajdon védelmét sértő tevékenységek folytatását megszünteti.
 • Mintavételi kötelezettség teljesítése.
 • Munkahelyi légkör alakítása, konfliktusok kezelése.
 • A bizonylati rend és a készletnyilvántartások bizonylatolásával kapcsolatos szabályok betartása.
 • Az áru és eszközleltárak előkészítése, a leltározásban való aktív részvétel.

Nem szeretne lemaradni legújabb ajánlatainkról és akcióinkról?

Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre!

Partnereink: