Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató adatai

Adatkezelő megnevezése: SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörúen Működő Részvénytársaság 
Adatkezelő rövidített neve: SEFAG Zrt. 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300060 
Adatkezelő székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Telefon: 36-82-505-100
Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@sefag.hu
Adatkezelő képviselője: Barkócszi István vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Horváth Hajnalka 
E-mail cím: adatvedelem@sefag.hu 


II. Általános rendelkezések

1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által működtetett SEFAG Zrt. - Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai és Konferenciaközpont 7477 Zselickisfalud, Külterület 064/1 hrsz. szálláshelyének (továbbiakban: Szálloda) és annak szolgáltatásainak igénybevételét.
2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

III. Szerződő felek

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

IV. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül vagy az ajánlatban feltüntetett érvényességi időig nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így az írásban megkötött szerződésnek (továbbiakban: Szerződés) minősül. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

V. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

1. A Vendégnek joga van a szobá(ka)t a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.
2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).
3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.
4. A Szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szálloda recepciója számára.

VI. Az elszállásolás meghosszabbítása

1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

VII. Árak

1. A Szálloda mindenkori listaárai a Szálloda előterében lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek, de Szálloda honlapján (www.zseliciutazás.hu) is megtalálhatóak. A Szálloda egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken (pl. étterem, wellness) állnak rendelkezésre.
2. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Szálloda recepcióján.
3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

VIII. Ajánlatok, kedvezmények

1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a Szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.
2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

IX. Gyermekkedvezmények

Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk: 
- 0-tól 6 éves korig 100%,
- 6-tól 12 éves korig 50% kedvezmény a pótágy árából,
- 12-től 18éves korig pótágyra vonatkozó díjtétel kerül meghatározásra.
Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

X. Fizetés módja

1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a Szerződő Fél Szállodából történő távozását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
2. A Vendég a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy érvényes és sérüléstől mentes, kizárólag a Vendég vagy a vele együtt ott tartózkodó személy nevére kiállított Üdülési csekk, Széchenyi Pihenő Kártya vagy Erzsébet utalvány útján jogosult és egyben köteles – egyedi megállapodás hiányában – legkésőbb a Szállodából történő távozás időpontjában kiegyenlíteni.
3. Átutalás történő fizetés esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

XI. Előlegfizetési feltételek

1. Előleg egyéni megrendelés (9 főig) esetén hosszú hétvégékre, állami ünnepekre, kiemelt időszakokra vonatkozó foglalásoknál, valamint csoportos megrendelés (10 főtől: baráti társaság, esküvő, rendezvény stb.)esetén fizetendő. A fizetendő előleg összege a foglalás értékének 30%-a. Az előlegfizetés határidejét az ÁSZF IV. 2. pontjában rögzített visszaigazolás tartalmazza.
2. Előlegfizetés módja: készpénz, átutalás, OTP/MKB/K&H SZÉP kártya, bankkártya. Készpénzes és bankkártyás előlegfizetésre a Szállodában is lehetőség van. Az előleg beérkezése után előleg számlát állítunk ki és azt postai úton megküldjük a Szerződő félnek, illetve a befizetőnek.
Átutalással történő előlegfizetés esetén az előleg összegét az alábbi bankszámlaszámra kell utalni

11743002-26482040-00000000 

XII. Lemondási és módosítási feltételek:

Amennyiben a Szerződésben más feltételek nem kerültek meghatározásra, a lemondási, illetve módosítási feltételek a következők: 
1. A foglalt időpont érkezési napját megelőző 20. napig a Vendég a megrendelést írásban következmények nélkül lemondhatja. Amennyiben előlegfizetés történt, az előleg összege kamatmentesen visszafizetésre kerül.
2. Az érkezés napját megelőző 20 napon belül a Vendég a megrendelését lemondási díj megfizetésének kötelezettségével mondhatja le. A lemondási díj mértéke az érkezés előtt 7-20 nappal a foglalás értékének 30%-a, illetve előlegfizetés esetén a fizetett előleg 50%-a. Az érkezés napját megelőző 7 napon belüli lemondás esetén a lemondási díj a foglalás értékének 60%-a, illetve előlegfizetés esetén az előleg nem jár vissza.

XIII. Módosítási feltételek:

1. Csoportos szállásfoglalások (10 főtől) módosítása (előre megrendelt időszak módosítása, valamint szobaszám csökkentése) esetén a lemondási díj mértéke érkezés előtt 7-20 nappal a lemondott érték 30%-a, mely a Vendég végszámlájában kerül elszámolásra, illetve előlegfizetés esetén az előleg 50 %-a, amelyet a Szerződő fél, vagy befizető elveszít. A fennmaradó 50% a módosított megrendelés végszámlájába kerül beszámításra. Az érkezést megelőző 7 napon belüli módosítás esetén a lemondott érték 60%-a a Vendég végszámlájában kerül elszámolásra. Előlegfizetés esetén az előleg nem kerül beszámításra a módosított megrendelés végszámlájába, azt a Szerződő fél, illetve befizető elveszíti.
2. A megrendelő részéről az étkeztetésre irányuló szolgáltatás jogkövetkezmények terhe nélkül a teljesítés napját megelőző 48. óráig mondható le. A teljesítést megelőző 48 órán belüli esetleges módosítás (megrendelt mennyiség csökkentése), vagy lemondás esetén a megrendelő köteles az étkezésre irányuló és előre megrendelt szolgáltatás teljes díját a Szolgáltatónak megfizetni. 

XIV. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt; - a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít; - a Vendég fertőző betegségben szenved; - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
2. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

XV. Elhelyezési garancia

1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
4. Amennyiben a Vendég a felajánlott helyettesítő szálláshelyet méltányolható indokból nem fogadja el, az érkezés napját megelőzően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén részére a befizetett előleg visszajár, az érkezést követően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén a Felek a tényleges szolgáltatások tekintetében elszámolnak egymással, valamint a Vendég esetleges kártérítési igényét a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint érvényesítheti.

XVI. A Vendég jogai

1. A Szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez az általa bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, illetve a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben. 2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Szállodában való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy a szóbeli panaszról általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:
SEFAG Zrt. - Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai és Konferenciaközpont
Cím: 7477 Zselickisfalud, Külterület 064/1 hrsz.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Tel.: 06-82/505-190
E-mail: info@kardosfa.hu
A Szolgáltató az írásbeli panasz kivizsgálását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján végzi el.

XVII. A Vendég kötelességei

1. A Vendég köteles a Szolgáltató által a részére nyújtott szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díj megfizetése az ÁSZF IV. 2. pontjában rögzített visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a Szerződés lejártakor.
2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat hoznak be a Szállodába, és azokat nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett "dugópénz" italok esetén). A Szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt a Vendégeknek kivinni tilos.
3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
4. A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását, a gépjármű ellopását, természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
6. A Szolgáltató a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, ezek megőrzésére, illetve tárolására értékmegőrző található a szálloda szálloda recepcióján.
7. A Szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
8. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az ennek betartására vonatkozó, kötelességre felhívó jelzéseket – a jogszabályban előírt területeken – a Szolgáltató elhelyezte. A Szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve a Szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles ezen jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
9. A szállodai szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagokat tárolni tilos. Tűz esetén a Szálloda recepcióját haladéktalanul értesíteni kell. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a Szálloda közös rendeltetésű tereit – az ott elhelyezett tájékoztató szerint – a lehető leghamarabb elhagyni.
10. A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szálloda előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
11. A Vendég gondoskodni köteles arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szállodában.
12. A szobákat, illetve a Szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
13. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy hibájából elszenved. A Vendég, a kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy által gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a Szolgáltató az okozójával megtérítteti.
14. A Vendég köteles a Szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.
15. A Szállodán belüli területen, valamint a teraszokon – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban hangoskodni, a szobák belső tereiben zavaró hangerővel televíziózni, zenét hallgatni, valamint a hallban hangosan zenélni tilos.
16. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szálloda recepcióján, és minden szükséges adatot a Szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17. Berendezési tárgyakat, textíliákat a Szállodából tilos kivinni.
18. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a Szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) a Szolgáltató – vagyonvédelmi okokból – zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.
19. A Vendég köteles a szobáját mindenkor zárva tartani, meggyőződni arról, hogy a szobája elhagyásakor a szobáját bezárta és az ajtó megfelelően zárt állapotban van, az kisebb erőbehatás esetén sem nyílik ki.

XVIII. Háziállatok behozatala

1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza
2. A vakvezető kutyákat a Vendégek díjmentesen hozhatják a Szállodába.
3. A Szállodába háziállat a Szolgáltató által kijelölt szobákba bevihető, majd a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a háziállatok a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helyiségek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók.
3. A Vendég teljes körűen felelős az általa Szállodába behozott háziállat által okozott károkért.

XIX. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a Ptk. szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a Szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A fenti személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Szállodát.
 
XX. A Szolgáltató kötelessége

1. A Szolgáltató kötelezettsége a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése a Vendég részére.
2. A Szolgáltató kötelezettsége a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése, illetve ezekről a Vendég tájékoztatása.
3. A Szállodán belüli területen, valamint a teraszokon – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban történő hangoskodási, a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózási, zenehallgatási, valamint a hallban történő hangosan zenélési tilalom betartásáért és betartásáért a szállodai személyzet felel.

XXI. A Vendég betegsége, halála

1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt az érintett Vendég hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
3. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

XXII. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek felelősségi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
5. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.
6. A Szálloda wellness részlegének igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik. A víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a Szálloda felelősséget nem vállal.

XXIII. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.

XXIII. Adatvédelem

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja személyes adatok védelmét. A rendelkezésérebocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

XXIV. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

XXV. A Szerződés teljesítési helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szerződés teljesítési helye az a hely, ahol a Szálloda található.
2. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Jogvita esetére a Felek a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XXVI. Az ÁSZF hatályosulása

1. A Szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette az ÁSZF-ben szereplő feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal, illetve azok alkalmazására a Szerződés vonatkozásában.
2. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF mindenkori hatályos, aktuális változata a Szálloda honlapján (www.zseliciutazás.hu), illetve a recepción megtalálható.
3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak. Jelen ÁSZF érvényes visszavonásig.

Kelt: Kardosfa, 2019. július 22.
Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával! Jó pihenést kívánunk!

Általános szerződési feltételeinket erre a linkre kattintva PDF formátumban is elérheti.

Nem szeretne lemaradni legújabb ajánlatainkról és akcióinkról?

Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre!

Partnereink: